Wczytuję dane...

Profilaktyczne badania lekarskie w okresie pandemii

-

Warto wiedzieć:


Po wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) nastąpiła istotna zmiana dotycząca kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie:

Badania wstępne, okresowe i kontrolne, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r.:

1) Orzeczenia lekarskie dotyczące badań WSTĘPNYCH, OKRESOWYCH i KONTROLNYCH, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r. nadal są ważne, ale nie dłużej niż do 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

-

Po ustaniu stanu epidemii będzie je oczywiście trzeba powtórzyć kierując pracownika do lekarza medycyny pracy. Będziemy mieć na to maksymalnie 60 dni.

-
Pozostałe badania wstępne i kontrolne:


2) Badania WSTĘPNE (a więc przy zatrudnieniu pracownika) oraz KONTROLNE (po powrocie do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni) może przeprowadzić, w przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy, inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez takiego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika. Orzeczenie traci moc po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

-

I tu dokładnie tak samo jak przy orzeczeniach, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., będzie trzeba je powtórzyć (odnowić) kierując pracownika do lekarza medycyny pracy maksymalnie do 30 dni po odwołaniu stanu epidemii.