Wczytuję dane...
Sklep

Oferuję szkolenia stacjonarne, szkolenia on-line oraz webinaria dla:
1. kadry zarządzającej:
➡️ prawo pracy dla managerów,

2. działów rekrutacji:
➡️ szkolenia z rekrutacji i selekcji pracowników,
➡️ RODO w rekrutacji,

3. działów kadr i płac:
➡️ zmiany w prawie pracy - m.in. zmiany w dokumentacji pracowniczej, sporządzania świadectw pracy, zmiany w ustawie o związkach zawodowych, zmiany dot. ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, planowane zmiany w 2020,
➡️ nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej,
➡️ planowanie, ewidencjonowanie oraz rozliczanie czasu pracy,
➡️ RODO w dziale kadr,

4. Administratorów danych osobowych, właścicieli firm oraz osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe pracowników oraz klientów:
➡️ szkolenia dot. przygotowania do kontroli Prezesa UODO.

-

Udzielam konsultacji indywidualnych w kwestiach związanych z prawem pracy oraz rekrutacją.