Udzielanie porad prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cur świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy i HR dla przedsiębiorców/pracodawców.

Zajmuję się rozwiązywaniem problemów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych oraz wspieraniem Klientów w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy.

Udzielam zarówno porad jednorazowych jak i kompleksowej stałej obsługi prawnej firm.
Kompleksowa obsługa prawna firm ma na celu zapewnienie stałego kontaktu z radcą prawnym (w formie online lub w siedzibie Klienta).
Dzięki obsłudze prawnej firm, Klient uzyskuje szybką poradę prawną w nagłej sprawie, co pozwala w razie potrzeby ustalić dalszą ścieżkę postępowania.
Moje działania nastawione są na indywidualne potrzeby Klienta i zmierzają do całościowego zabezpieczenia jego interesów od strony prawnej.

Doradzam w szczególności w zakresie:

 • nawiązywania stosunku pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy (porozumienia stron, wypowiadanie warunków pracy i płacy, wypowiadanie umów o pracę, rozwiązywanie umów bez zachowania okresu wypowiedzenia),
 • dokumentacji pracowniczej – akta osobowe oraz pozostała dokumentacja pracownicza,
 • czasu pracy,
 • rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
 • pracy zdalnej,
 • kontroli trzeźwości,
 • uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu.

Ceny porad prawnych dla Przedsiębiorców – od 600 zł netto*

 • Konsultacja telefoniczna – 600 zł*
 • Konsultacja online – 600 zł*
 • Konsultacja stacjonarna w siedzibie Kancelarii – 700 zł*
 • Konsultacja „na cito” (w sprawach bardzo pilnych w weekend lub w dni powszednie po godzinie 17.00 można skorzystać z porady telefonicznej lub online) – 800 zł*

*Porady i konsultacje w podanych cenach trwają tyle, ile to konieczne dla wyjaśnienia sytuacji prawnej i przedstawienia alternatywnych rozwiązań problemu, jednak nie dłużej niż 60 min.

Inne usługi