Przeprowadzanie audytów dokumentacji pracowniczej 

Celem audytu jest kompleksowa analiza wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracowników, dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy oraz związanej z ubieganiem się i korzystaniem z urlopów wypoczynkowych, w zakresie oceny przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy.

Efektem audytu jest szczegółowy raport ze wskazaniem obszarów do zmian, wniosków i rekomendacji.

Zakres czynności audytowych: Audyt dokumentacji pracowniczej obejmuje pełną analizę dokumentacji pracowniczej w zakresie przestrzegania prawa pracy z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

  • nawiązywanie stosunków pracy,
  • zmianę warunków zatrudnienia
  • zakazy konkurencji,
  • rozwiązywanie stosunków pracy,
  • wydawanie świadectw pracy,
  • ochrona pracy kobiet,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • odpowiedzialność porządkowa pracowników,
  • ewidencjonowanie czasu pracy,
  • ubieganie się i korzystanie z urlopów wypoczynkowych.

Inne usługi