Sporządzanie opinii prawnych oraz uczestnictwo w negocjacjach

W przypadku wystąpienia problemu natury prawnej, wątpliwości co do rozumienia prawa, konieczności weryfikacji prawidłowości postępowania, oferuję możliwość sporządzenia opinii prawnej.

Opinię prawną sporządzam w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz przedłożone przez Klienta dokumenty. Dokonuję oceny prawnej oraz przedstawiam możliwe sposoby działania. Negocjuję i mediuję z pracownikami i związkami zawodowymi.

Co mnie wyróżnia: Całościowo patrzę na potrzeby Klienta wykorzystując swoje doświadczenie w biznesie oraz doświadczenie przy stole negocjacyjnym. Jestem elastyczna, działam odpowiedzialnie i dynamicznie. Słucham, pytam i wskazuję najlepsze rozwiązania.

Inne usługi