Sporządzanie umów, regulaminów, instrukcji, procedur i polityk

Świadczę usługi w zakresie tworzenia i analizy różnego rodzaju umów, regulaminów, instrukcji, procedur i polityk, w szczególności:

  • Wdrożenie przepisów o ochronie Sygnalistów,
  • Umów B2B, 
  • Kontraktów managerskich,
  • Umów zlecenie,
  • Umów o zachowaniu poufności (NDA), 
  • Umów o zakazie konkurencji, 
  • Dokumentacji związanej z nawiązaniem stosunku pracy (umowy przedwstępne, listy intencyjne, umowy o pracę, dokumentacji niezbędnej przed oraz podczas zatrudnienia), 
  • Dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy (porozumienia stron, wypowiadanie warunków pracy i płacy, wypowiadanie umów o pracę, rozwiązywanie umów bez zachowania okresu wypowiedzenia), 
  •  Wszelkiego rodzaju regulaminów (pracy, wynagradzania, pracy zdalnej), 
  • Regulaminów konkursowych.

Inne usługi