Udzielanie porad prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Cur świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy i prawa HR dla Przedsiębiorców – Pracodawców.

Zajmuję się rozwiązywaniem problemów, wyjaśnianiem wątpliwości prawnych oraz wspieraniem Klientów w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Analizuję ryzyko przyjętych przez pracodawcę rozwiązań. 

Udzielam zarówno porad jednorazowych, jak i kompleksowej stałej obsługi prawnej firm. Kompleksowa obsługa prawna firm ma na celu zapewnienie stałego kontaktu z radcą prawnym (w siedzibie Klienta lub w formie online).

Dzięki obsłudze prawnej firm, Klient uzyskuje szybką pomoc w nagłej sprawie, co pozwala w w razie potrzeby ustalić dalszą ścieżkę postępowania.

Moje działania nastawione są na indywidualne potrzeby Klienta i zmierzają do całościowego zabezpieczenia jego interesów od strony prawnej. 

Doradzam w szczególności w zakresie:

 • nawiązania stosunku pracy,
 • rozwiązywania stosunku pracy (porozumienia stron, wypowiadanie warunków pracy i płacy,
 • wypowiadanie umów o pracę, rozwiązywanie umów bez zachowania okresu wypowiedzenia),
 • dokumentacji pracowniczej – akta osobowe oraz pozostała dokumentacja pracownicza, 
 • czasu pracy,
 • rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy,
 • pracy zdalnej,
 • kontroli trzeźwości,
 • uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu,

Ceny porad prawnych dla Przedsiębiorców – od 600 zł netto*

konsultacja telefoniczna – 600 zł*

Konsultacja online – 600 zł*

Konsultacja stacjonarna w siedzibie Kancelarii – 700 zł*

Konsultacja „na cito” (w sprawach bardzo pilnych w weekend lub w dni powszednie po godzinie 17.00 można skorzystać z porady telefonicznej lub online) – 800 zł*

 

 *Porady i konsultacje w podanych cenach trwają tyle, ile to konieczne dla wyjaśnienia sytuacji prawnej i przedstawienia alternatywnych rozwiązań problemu, jednak nie dłużej niż 60 min.

 

 

 

 

 

 

Audyty prawne, sporządzanie umów, pism, regulaminów i polityk 

Inne usługi