2023-08-17

Rejestracja czasu pracy pracowników a rodo.

Czy wiesz, że rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych Pracowników jest niezgodna z RODO?

Kiedy Pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracowników? 

Dane biometryczne Pracowników mogą być przetwarzane przez Pracodawcę jedynie w 2 przypadkach:

➡️ za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub Pracownika wyłącznie, gdy przekazanie następuje Z INICJATYWY tych osób (a nie z inicjatywy Pracodawcy),

➡️ gdy podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić Pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

Jakie zasady narusza Pracodawca jeśli wykorzysta dane biometryczne pracownika do rejestracji czasu pracy?

Oznacza to, że Pracodawca nie może wykorzystywać danych biometrycznych do rejestracji czasu pracy, a jeśli to robi to narusza zasady określone w RODO:

❗️ zasadę ograniczonego celu – art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO

❗️ zasadę minimalizacji danych – art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO

Potwierdza to stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pracodawca może oczywiście rejestrować czas pracy za pomocą innych dostępnych narzędzi, jak np. kart dostępu czy identyfikatorów.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram